В вкладке или во вкладке как правильно
Перейти к содержимому

В вкладке или во вкладке как правильно

  • автор:

В вкладке или Во вкладке — как правильно писать предлог

В вкладке или Во вкладке — как правильно писать предлог

В данном словосочетании правильным будет использование предлога ВО — Во вкладке. Ниже даем объяснение (пункт 2).

Добавление гласного «о» к предлогу, состоящему из одного согласного звука или оканчивающемуся на согласный, наблюдается в ряде случаев:

1) перед односложным словом, начинающимся со стечения согласных, с беглым гласным в корне: во сне (ср.: в сновидениях), во рту (ср.: в ртутных испарениях), во льну (ср.: в льнотеребилках), ко мне (ср.: к мнимой величине);

2) часто после предлогов в и с, если с этих же согласных начинается последующее стечение согласных, например: во власти, во внушении, во вкладке, со слезами, со словами, со страху;

3) в отдельных фразеологических выражениях, например: во сто крат, изо всех сил, во главе войск;

4) в текстах, имеющих оттенок торжественности, например: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины…»;

5) в сочетаниях официального стиля, например: во избежание, во исполнение, во имя (перед начальным гласным в слове).

«Во вкладке» или «на вкладке»?

Часто встречаю в пользовательских руководствах к программам оба варианта.

. В окне настроек, во/на вкладке "Камера", поставьте флажок "Временно отключена".

Какой предлог, на ваш взгляд, правильнее использовать?
И да, нужно ли при перечислении элементов интерфейса (. в окне таком-то, во вкладке такой-то, в поле таком-то поставьте. ) ставить запятые?

Вкладка изначально — закладка, по которой можно найти нужную страницу. Также известна под названием «таб» — чистой воды калька с английского. Также можно встретить «ярлык» — не совсем верно, но встречается.
В интерфейсах компьютерных программ вкладка также ассоциируется со страницей, экраном, панелью, которая отображается при клике на выступ вкладки.

Правильнее использовать то, что поймут пользователи руководства. Скорее всего они поймут оба варианта. И даже так — зайдите в «настройки» и включите «временно отключена».

ВКЛАДКА

вкладка ж. разг. 1) а) Отдельно напечатанный и вкладываемый в книгу лист, содержащий иллюстрации, таблицы, картины. б) Дополнительный лист, вложенный в газету. 2) Один из методов комплектования книжных блоков, при котором тетрадь вкладывается в середину предшествующей.

вкладка
ж. полигр.
supplementary sheet

ВКЛАДКА, 1) вид комплектовки малообъёмных книжно-журнальных блоков, при к-рой отпечатанные тетради вкладывают одна в другую и в обложку. 2) Отдельно отпечатанный односгибный лист с одно- или многокрасочным графич. материалом; иллюстрирует содержание книги, но не связан со строго определённым местом текста и вкладывается в книжную (журнальную) тетрадь («вкладка») или накидывается на неё («накидка»).

ВКЛА́ДКА¹ (УКЛА́ДКА), и, ж.

1 . Додатковий аркуш, вкладений у книжку, журнал чи газету.

Ви можете перегорнути сторінки нашої кольорової вкладки в альбомі, щоб зачудуватися пісенністю кольорів (з наук.-попул. літ.);

Вкладка ілюструє зміст книги, але не пов’язана із жорстко визначеним місцем відповідного тексту (з навч. літ.);

Зошит з природознавства доповнює підручник “Я і Україна” для третього класу. Кольорова вкладка з малюнками урізноманітнить виконання окремих завдань (із журн.).

2. Те, що вкладено всередину чого-небудь.

Правильний вибір параметрів вушної вкладки дає можливість коригувати частотну характеристику слухового апарата (з наук. літ.).

3. техн. Вкладна деталь (у машині, механізмі і т. ін.).

Розрахунковою моделлю навантаження може слугувати прямокутна пластина з боковим надрізом-тріщиною, навантажена вкладкою (з наук. літ.);

4. У стоматології – невеликі протези, які заповнюють дефект твердих тканин, відновлюючи анатомічну форму зуба та його жувальну здатність.

Для заміщення дефектів зубного ряду часто застосовуються вкладки (з наук.-попул. літ.);

У науковій праці наведено результати клінічних та лабораторних досліджень, комплексну оцінку фотополімерних відновлень бічних зубів, виконаних за прямою і непрямою (вкладка і накладка) методиками (з наук. літ.).

5. інформ. Додаткове вікно в інтернет-браузерах.

На вкладці “Мережі” відображаються докладні відомості про пошукову та тематичну мережі (з наук.-попул. літ.);

У вкладці “Підключення” діалогового вікна можна встановити необхідні параметри модема (з наук. літ.).

6. заст. Те саме, що вне́сок.

Молоді молились по костьолах і записували великі вкладки на католицькі монастирі (І. Нечуй-Левицький);

Числіть мене в захоронці, в читальні, в селянській спілці .. як члена, котрий буде точно і совісно платити свої членські вкладки (Б. Лепкий);

Новий член братства повинен був давати до братської скриньки, себто до скарбниці, призначену вкладку (з наук. літ.);

Історичний нарис М. Зерова дає добру вкладку в наші літературні досліди (з наук. літ.).

Окно и вкладка в браузере — в чем разница

Когда вы запускаете браузер, открывается окно, в котором можно создавать буквально бесконечное количество вкладок. А, точнее, то число вкладок, которое можно запустить, будет равняться мощности вашего компьютера.

На сегодняшний день рекорд одновременно открытых вкладок в браузере Chrome равен 6000 и требует 1.4 терабайта оперативной памяти на 24-х ядерном процессоре Intel Xeon. Но на практике такое количество вкладок не нужно — свыше 10 открытых табов уже потребляют много ресурсов и делают работу не очень комфортной.

Что делать, если нужно открыть сразу много веб-страниц? Не стоит открывать все страницы в одном экземпляре браузера. Любой обозреватель можно запустить несколько раз и уже непосредственно в новой копии можно запустить вкладки.

Не забудьте подписаться на наш Дзен

Такая компоновка позволит снизить потребление памяти и ресурсов процессора тогда, когда окно свернуто. Да и работать будет намного удобнее — когда необходимо переключиться на другую вкладку, нужно сперва зайти в другую копию браузера через панель задач.

Таким образом, работу можно компоновать — в одной копии браузера развлекательные сайты, а в другой нужные ресурсы по работе или учебе. Таких копий можно создать много, тут все зависит от мощности вашего компьютера.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *